Bij Takoda bied ik naast dagopvang ook logeeropvang aan. Takoda is twee weekenden per maand open voor logeren. Elke dinsdag en woensdag is Takoda ook open voor logeren, in de vakantie is er ook een mogelijkheid om te logeren. Ik verstuur elke drie maanden een planning.

De logeeropvang vindt plaats in een gezinssituatie. Ik streef naar een kleinschalige en persoonlijke benadering, daarom is er plaats voor maximaal vier logees tegelijkertijd. De slaapkamers voor de kinderen bevinden zich beneden. 

Het is belangrijk om te vermelden dat ik momenteel een wachtlijst heb voor logeren in de weekenden.